Home > Info > Voorwaarden

Voorwaarden

Reis- en betalingsvoorwaarden.  SGR en Calamiteitenfonds.

 • Aanbetaling van 50% van de reissom per persoon binnen 10 dagen na boeking.
 • Uiterlijk 6 weken voor vertrek volledige betaling.
 • Annuleringskosten: 6 weken voor vertrek de aanbetaling, binnen 6 weken van vertrekdag 100%. De annulering moet schriftelijk gebeuren.
 • Een annuleringsverzekering is sterk aan te raden. Wij stellen een reis- en ongevallenverzekering verplicht.
 • Bij Meezeilen is het minimum aantal deelnemers 3. Uiterlijk 1 week voor vertrek zul je bericht krijgen over eventuele annulering.
 • Indien de zeilreis door ons wordt geannuleerd worden reeds betaalde gelden volledig en direct door ons terugbetaald.
 • Berend Botje Yachting heeft, als één van de weinige zeilbedrijven, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt schade of letsel geleden door deelnemers of huurders van Berend Botje, voor zover Berend Botje Yachting hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Tijdens een meezeilvakantie en flottieljetocht wordt in overleg met elkaar en de schipper wordt het vaarprogramma uitgevoerd. De schipper heeft het gezag over schip en opvarenden. Hij behoudt ten alle tijden het recht om geplande route i.v.m. weers-en andere omstandigheden, te wijzigen.
 • Als het gehuurde jacht (bijv. vanwege schade) niet beschikbaar is, zal de huurder een ander jacht worden aangeboden. De huurder zal dit jacht accepteren, mits het vervangende jacht minimaal voor eenzelfde huurprijs door Berend Botje Yachting wordt aangeboden in haar publicaties, het vervangende jacht voldoende slaapplaatsen heeft en in een goede staat van onderhoud verkeert.
 • Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld. Huurder heeft geen recht op een vervangend jacht of (gedeeltelijke) restitutie van huursom als het jacht één of meerdere dagen niet gebruikt kan worden door het ontstaan van schade die niet aan de verhuurder te wijten is. Berend Botje Yachting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of derving van reisgenot van de zijde van huurder in het geval zich bij flottieljezeilen omstandigheden voordoen waarbij het 'moederschip' de flottielje voor één of meerdere dagen moet verlaten of de flottieljeleider niet in staat is het flottielje te begeleiden (bijvoorbeeld vanwege ziekte of schade aan het moederschip). Berend Botje Yachting zal het door huurder betaalde bedrag aan 'meerprijs voor flottieljezeilen' over de periode waarop geen begeleiding heeft kunnen plaatsvinden onmiddellijk en volledig retourneren.
 • Bij het inhuren van begeleiding door een flottieljeleider van de Berend Botje Yachting, is de Berend Botje Yachting niet aansprakelijk voor schade aan het jacht, personen, schade toegebracht aan derden, sleepkosten e.d. behalve in geval van grove schuld. Berend Botje Yachting biedt de huurder de mogelijkheid het eigen risico te beperken.
 • Deelnemers zijn verplicht eventuele medische gegevens die hun gedrag kunnen beïnvloeden voorafgaand aan meezeilvakantie aan Berend Botje en de schipper te melden.
 • Prijzen zijn niet bindend. Onvoorziene prijswijzigingen met vluchten, belastingen of wisselkoersen kunnen van invloed zijn.
 • Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn/haar boeking, ook indien hij/zij voor anderen geboekt heeft.
 • Voor de vliegreizen zijn de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing.
 • Op alle overeenkomsten zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de SGR-regeling en de Garantie van het Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Als je er prijs op stelt de reisvoorwaarden te ontvangen kun je contact opnemen met ons kantoor in Almere. Je kunt ze ook nalezen op www.anvr.nl, www.sgr.nl en www.calamiteitenfonds.nl.
 • Volgens artikel 1 lid 4 van de ANVR-reisvoorwaarden kan de reisorganisatie afwijken van de reis-, betalings- en annuleringsvoorwaarden. Voor zover deze afwijken gelden de voorwaarden van de reisorganisator.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Berend Botje Yachting is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Berend Botje Yachting is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

ANVR

Berend Botje Yachting is aangesloten bij de ANVR. Dat betekent voor de reiziger onder andere:

 • Eerlijke voorwaarden die zijn overeengekomen met de consumentenbond;
 • Je geld in goede handen dankzij het verplichte SGR lidmaatschap;
 • Veilig reizen, ook wanneer er zich op (verre) bestemmingen calamiteiten voordoen;
 • Deskundig en goed advies;
 • Verantwoord reizen waarbij we rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur;
 • Zekerheid bij klachten: Berend Botje respecteert alle uitspraken van de Geschillencommissie Reizen bij eventuele klachten en de ANVR ziet er op toe dat Berend Botje uitspraken van de Geschillencommissie Reizen nakomt.

Kijk voor meer informatie op www.anvr.nl.

 
Deze site maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk te helpen. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent.